Szyber spalinowy

Ręczny szyber spalinowy jest standardowym wyposażeniem każdego wkładu Arysto. Możliwość regulacji siły ciągu jest bardzo istotna dla prawidłowego funkcjonowania wkładu kominkowego. Przy rozpalaniu zimny komin i mała róznica temperatur powodują słaby ciąg. Musimy go zwiększyć otwierając do maksimum szyber spalinowy. Takiej możliwości nie dają nam wkłady wyposażone jedynie w stały deflektor lub tzw automatyczny szyber (w tym rozwiązaniu przy zamkniętych drzwiczkach szyber spalinowy będzie zawsze przymknięty do minimum). Z kolei po rozpaleniu aby zwiększyć wydajność wkładu powinniśmy szyber spalinowy przymknąć do minimum.

Ciąg kominowy nie jest stały i zależy od wielu czynników: różnicy temperatur, ciśnienia atmosferycznego, kierunku wiatru itd. Czasami może się okazać, iż do prawidłowej pracy kominka musimy ustawić szyber spalinowy w pozycji pośredniej między maksimum a minimum. Ani stały deflektor ani szyber automatyczny nie dają nam takiej możliwości.