System DGP (dystrybucja gorącego powietrza)

Zasada odzyskiwania gorącego powietrza polega na pobraniu z obudowy kominka ciepłego powietrza, które powstaje w procesie spalania, a następnie rozprowadzeniu go do wybranych pomieszczeń mieszkalnych. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania, poza tym redukuje naturalny efekt warstwowania temperatury pomiądzy podłogą a sufitem, przez co poprawia samopoczucie mieszkańców. Turbina wentylacyjna, umieszczona na poddaszu, przy danej temperaturze zasysa gorące powietrze, następnie wdmuchuje je do instalacji przewodów wentylacyjnych, aż do anemostatów umieszczonych na poziomie sufitu. W zależności od wybranego rozwiązania, tj.: kubatury pomieszczeń przeznaczonych do ogrzania, mocy turbiny wentylacyjnej, zastosowania filtru, długości oraz złożoności instalacji, ciepłe powietrze rozprowadzone może być do 2-6 pomieszczeń.